Ekstraordinær GeneralforsamlingBegivenhedsdetaljer

  • Date:

Der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling tors.d. 3 oktober kl 19.00 i Hillerødgade svømmehal.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent

2. vedtægtsændringer

3.eventuelt

Specificerede vedtægts ændringsforslag fremsendes snarest sammen med fuldmagt til hvis man ikke kan deltage.

Ændringerne skal laves fordi der står at bestyrelsen består af 4 medlemmer.

Vi er, og skal også være 5, når vi får tilskud fra Københavns Kommune.

§17 skal ændres i forhold til banken så Lars kan overtage kasserer posten efter Hanne.

Desuden står der i 2 forskellige §§ forskelligt vedr. antallet af revisorer.